ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022
ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນຫົວຂໍ້ທຳອິດຂອງປີ 2022 ໃນມື້ນີ້.…
ແນວທາງການສົ່ງເສີມການເຮັດກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ
ມາຮ່ວມກັນສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຊາວກະສິກອນແບບຄອບຄົວຢູ່ ສປປ ລາວ! ຊາວກະສິກອນເຫຼົ່ານີ້ຖືເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງການດຳລົງຊີວິດຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ຈະຊ…
SUN CSA Laos Annual Report 2021-Lao
ໃນປີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍ, ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1.2 ລ້ານຄົນໃນ 17 ແຂວງ ໃນການປັບປຸງ ໂພຊະນາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ 28 ມັງກອນ 2022
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ວັນທີ: 28…
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ SUN CSA 2021
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2021 ຂອງ SUN CSA ລາວ ໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນຂອງອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ຈຳນວນ 67 ອົງກອນ ຕະຫຼອດໄລຍະປີ 20…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ບ້ານນາຫອຍ, ວັນທີ 28 ທັນວາ 2021
ຊົມເຊີຍບັນດາອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA  ແລະ 13 ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍສູນພັດທະນາຊົນນະບົດທີ່ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ…
ເວທີສົນທະນາອອນລາຍທ້າຍປີ 2021 SUN CSA
ເກືອບ 30 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້, ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ. ພວກເຮົາໄດ້ງານ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບທ້າຍປີ SUN CSA
ໃນວັນສຸກທີ 17 ທັນວານີ້, ເວລາ 9:00 - 10:00 ໂມງ ພວກເຮົາຈະຈັດເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບທ້າຍປີ. ໃນເວທີສົນທະນາຄັ້ງນີ້ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້…
ຄຳໝັ້ນສັນຍາ SUN CSA Laos N4G
ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງທຸກທ່ານໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການປັງປຸງໂພຊະນາການໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂພຊ…
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ປະຈຳເດືອນພະຈິກ 2021
SUN CSA ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈຳເດືອນສະບັບທຳອິດ. ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບເດືອນພະຈິກ 2021 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນໜຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງບ…
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCH ໃນ ປີ 2016 – 2025
the Ministry of Health developed the reproductive, maternal, newborn and child health (RMNCH) Strategy and action plan 2016-2025 …
ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ SUN CSA ລາວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂພຊະນາການເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ 2021 (Nutrition for Growth Summit)
ບັນດາຜູ້ນຳຈາກທົ່ວໂລກຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂພຊະນາການເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ 2021. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7-8 ທັນວາ 2021 ແລະ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ທີ 3 ທັນວາ: ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນລະຫວ່າງໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ
ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 30 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້…
ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຂອງທີ 12 ພະຈິກ: ວຽກງານການສື່ສານເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຊີນເຄີຍຂອງສັງຄົມດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ຂັ້້ນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຂອງໂຄງການ SCALING
ຂອບໃຈທັງ 34 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນລາຍການສົນທະນາອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້. ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍແ…
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2021-2025 (NPAN).
ເຄຶອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ຫຼື SUN CSA ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບລັດຖະບານລາວ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັ…
NPAN 2021-2025 (Lao)
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2021 -​ 2025 ສະບັບນີ້ໄດ້ດັດປັບຂອບແນວຄວາມຄິດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ດັດປັບຂອບຍຸດທະສາດໃຫ້ສັ້ນເຂ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ ປີ 2021 – ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ
ຂໍຂອບໃຈທັງ 48 ທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021, ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈ…
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະໂຄ່ງ
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງບ້ານ…
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອສົົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາ…
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບອ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນ
ວິທີການເຊື່ອມສານວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນຂ…

ການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

SUN CSA ລາວ ເປັນເຄືອຂ່າຍທາງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຫຼາຍກວ່າ 60 ອົງກອນ ທີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊົນລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນໄລຍະ 1,000 ວັນທຳທິດຂອງຊີວິດ.  ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວ ປະສານສົມທົບຄວາມພະຍາຍາມເຫລົ່ານີ້ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ກຳນົດແນວທາງການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ແລະ ປະກອບມີສະມາຊິກຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຈາກພາກລັດຖະບານ.

ກິດຈະກຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີ ...
Read More

ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ S ...
Read More

ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ S ...
Read More

Documents

Featured Resources

SUN CSA Laos – ວີດີໂອສະຫຼຸບຜົນກະທົບດ້ານໂພສະນາການປະຈຳປີ 2021

ມາຮັບຊົມວີດີໂອຄຳຂອບໃຈ ແລະ ສະຫຼຸບວຽກງານທ້າຍປີ 2021 ຈາກບັນດາຄະນະບໍລິຫານ SUN C ...
ມາຮັບຊົມວີດີໂອຄຳຂອບໃຈ ແລະ ສ ...