ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
SUN CSA Laos Annual General Meeting Report 2024
SUN CSA Laos Annual General Meeting Report 2024…
ບົດລາຍງານປະຈ າປີ 2022 ຂອງ SUN CSA ລາວ
ໃນປີທີ່ມີໝາກຜົນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນ 17 ແຂວງ ໃນປີ 2022 ເພືື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງເຂົາເຈົົ້າໃນ…
NPAN 2021-2025 (Lao)
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ 2021 -​ 2025 ສະບັບນີ້ໄດ້ດັດປັບຂອບແນວຄວາມຄິດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ດັດປັບຂອບຍຸດທະສາດໃຫ້ສັ້ນເຂ…
SUN CSA – Study on Impacts of Inflation on Food Security in Laos – February 2023
ໃນການສໍາຫ ວດຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຂອງເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືີ່ອໂພຊະນາການລາວ ໃນເດືອນກຸມພາ 2023 ທີີ່ຜ່ານມາ ພົບວ່າ 9…
SUN CSA ລາວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 10 ປີ ໃນການເຮັດວຽກປັບປຸງໂພຊະນາການ
ໃນປີ 2024, ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ 77 ອົງກອນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 10 ປີ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນນາມເຄືອຂ່າຍເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ! …
ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ SUN CSA ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນພຸດ ທີ 27 ມີນາ 2024
1.7 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂພຊະນາການທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ  ໃນປີທີ່ຫຼາຍຄອບຄົວໃນລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຫົວຂໍ້: ສື່ສິ່ງພິມໃໝ່ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງນົມຝຸ່ນສຳລັບເດັກ ເພື່ອໃຊ້ໃນຮ້ານຄ້າ ແລະ ຊຸມຊົນ – ຄັ້ງວັນທີ 16 ກຸມພາ 2024
ຂໍຂອບໃຈຜູ້ນໍາພາສົນທະນາ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 27  ທ່ານ ຈາກ 20 ອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນ ໃນຫົວຂໍ້: "…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2024
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: “ສື່ສິ່ງພິມໃໝ່ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງນົມຝຸ່ນສຳລັບເດັກ ເພື່ອໃຊ້ໃນຮ້ານຄ້າ ແລະ ຊຸມຊົນ”. ວັນທີ: ວັນ…
ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ SUN CSA 2024 ແລະ ຝຶກອົບຮົມສຳລັບສະມາຊິກ.
SUN CSA ລາວ ຈະຈັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ ເປັນເວລາ 2 ວັນ, ຊຶ່ງປະກອບມີ: • ວັນພະຫັ…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2024
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື GALS”. ວັນທີ: ວັນສຸກ ທີ 19 ມັງກອ…
ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເຝົ້າລະວັງໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ – Lao
ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເຝົ້າລະວັງໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ…
ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ່ 08 – ທັນວາ 2023 – CRS – Lao
ສະມາຄົມສາທາລະນະສຸກສາດ ໄດ້ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ສາທາລະນະສຸກສາດລາວ ຄັ້ງທີ 3 ໃນຫົວຂໍ້ "ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ ຂອງແຜນຍຸດທະສາດ ໂພຊະນາ…
SUN CSA ສະຫຼຸບຜົນກະທົບປະຈໍາປີ 2023
ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ຮ່ວມກັນປັບປຸງໂພຊະນາການໃນປີ 2023! ປີນີ້ຖືເປັນປີທີ່ມີໝາກຜົນຫຼາຍ, ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວ…
ບົດລາຍງານສະຫຼຸບພາກພື້ນ COMMIT
COMMIT to better first foods for young children: A call to strengthen national regulations on commercially produced complementar…
ແຜ່ນພັບ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
ຫ້າມພົວພັນທຸກຮູບແບບກັບບໍລິສັດ ຫຼື ຕົວແທນ ຜະລິດຕະພັນນົມຜົງ ແລະ ອາຫານເສີມສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ…
ແຜ່ນພັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການ ສົ່ງເສີມໃຫ້ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ມີໂພຊະນາການ ທີ່ດີ ບໍ່ໃຫ້ແນະນຳ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2023
ຂໍຂອບໃຈມາຍັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ ຈາກ 16 ອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເຮົາໃນວັ…
ບົດນຳສະເໜີເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2023
ບົດນຳສະເໜີສະບັບນີ້ລວມເອົາຜົນງານຂອງອົງກອນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ, ແລກປ່ຽນຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການຕ່າງໆຈາກອົງກອນຂອງຕົນ…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງ 9 ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ແລະ ອົງກອນສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍ SUN CSA
ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ! ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບວຽກງານທ້າຍປີ SUN CSA ປະຈຳທ້າຍປີ 2023
ໃນວັນສຸກທີ 15 ທັນວາ 2023 ນີ້, ເວລາ 9:00 – 10:00 ໂມງ ພວກເຮົາຈະຈັດເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບທ້າຍປີ. ໃນເວທີສົນທະນາຄັ້ງນີ້ຈະເປີດໂອ…
Newsletter 07 Lao
ໂຄງການ ANRCB ໄດ້ຈັດຊຸດອົບຮົມ ເປັນເວລາ 10 ວັນ ໃນ ຫົວຂໍໍ້ກ່ຽວກັບວິທ ວິທະຍາໃນການຄົົ້ນຄວ້າທາງດ້ານ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ ບັນດາ ອາຈານສອນ ແລະ …
ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #7
ໂພສ໌ເຕີນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກອົງກອນໃນປະເທດລາວ ໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ການອອກແບບໂພສ໌ເຕີ ແມ່ນໄ…
ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #6
ໂພສ໌ເຕີນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກອົງກອນໃນປະເທດລາວ ໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ການອອກແບບໂພສ໌ເຕີ ແມ່ນໄ…
ຄຳສັບໂພຊະນາການ 2023
ປຶ້ມຄໍາສັບໂພຊະນາການສະບັບນີ້ເປັນຫນັງສືເພື່ອ ໃຊ້ອ້າງອີງບັນດາຄໍາສັບດ້ານວິຊາ ການຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ມາຈາກຫຼາຍຂະແຫນງ…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2023
ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານໂພຊະນາການ ຜ່ານກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ SUN CSA ແລະ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽ…
ບົດນຳສະເໜີ NWG – SUN CSA Update for NWG Meeting 15 Nov 2023
1)ສັບປະດາສາກົນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ 2023​- ກິດຈະກຳຮ່ວມ- 5 ກິດຈະກຳ. 2)ການສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ. ວິທີການ…
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດວຽກງານກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ 9 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ ແລະ ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ການ 3 ເດ​ືອນ​ທ້າຍ​ປີ 2023
1.ສໍາລັບຄາດໝາຍຕົວຊີ້ວັດສາມາດປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ ບັນລຸໄດ້ 13.120 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 82% (16.000 ຄອບຄົວ) 2.ສາມາດປູກເຂົ້້າເປືອກ…
ການປະສານງານຫຼາຍຂະແໜງການ ສໍາລັບວຽກງານໂພຊະນາການ
ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການ ຂຶ້ນເປັນສະບັບທໍາອິດຂອງປະເທດ ໃນວັນທີ 1 ທັນວາ 2008. ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ…
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳ 9 ເດືອນ ແລະ ແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2023
4 ຕົວຊີ້ບອກ ສາມາດ ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໜາຍປີທີ່ວາງໄວ້ ເຊັ່ນ : ການສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກອາຫານ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ທີ່ໄດ້ເລີ່ມກິນ…
ຄູ່ມືມາດຕະຖານໃນການຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການ
ຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ມືນີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຫມົດ ເຂົ້າໃຈຄໍາ ນິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດໂພຊະນາການ, ວິທີການຄິດໄລ່, ການແຍກຂໍ້…
ປຶ້ມຄູ່ມື ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ ໂພຊະນາການ ແລະ ແມ່ ແລະ ເດັກ
ຄູ່ມືນີ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ການເກັບກຳ, ລາຍງານ, ກວດສອບ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ໂພຊະນາການ ແລະ ແມ່ ແລະ ເດັກ ຢ່າງເປັນປະຈ…
WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age
This guideline, Complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age, supersedes the Guiding Principles for C…
ການສຳຫຼວດຄຳຄິດເຫັນພະນັກງານ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກໃນລາວ 2023
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ SUN ລາວ ໄດ້ທຳການສຳຫຼວດພະນັກງານ 229 ທ່ານ ຈາກ 42 ອົງກອນ. ພວກເຮົາໄດ້ຖາມເຖິງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າຮູ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຫົວຂໍ້: ການແພດທາງໄກ ຄັ້ງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2023
ຂອບໃຈຜູ້ນຳພາສົນທະນາ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໝົດຈາກອົງກອນຊະມາຊິກ 29 ທ່ານ ທີ່ເຂົ້າມາຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນ ໃນຫົວຂໍ້ ການແພດທາງໄກ ຜ່ານເວທີສົນທະນາອ…
ບົດນຳສະເໜີ ການແພດທາງໄກ ໂດຍສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ
ການນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງໄກ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ອັນເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ‘ການປິດປະເທດ ຫຼື ການລັອກດາວ…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການແພດທາງໄກ ວັນທີ: ວັນສຸກ ທີ 23 ຕຸລາ 2023, ເວລາ 9-10 ໂມງ ຜູ້ນຳສະເໜີ: ທ່ານ ນາງ ດຣ. ບົວວັນ ສົມສະ…
ກິດຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນອອນໄລນ໌ ຫົວຂໍ້: ການນຳໃຊ້ AI ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຄັ້ງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2023
ຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ນຳສະເໜີທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ ໃນກິຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນຜ່ານທາງອອນໄລນ໌ ທີ່ຈັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ LCCC ແລະ SUN CS…
ກິດຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນອອນໄລນ໌ ຄັ້ງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2023
ຂໍເຊີນຊວນທຸກທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ການໃຊ້ Ai ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຄັ້ງທີ່ II ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2023 ຜ່ານ Zoom …
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ: ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ ສະບັບທີ 2 (DHIS2) ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2023
ຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ນຳພາ, ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ໂພທິຈັນ ຈາກ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນປະຈຳລາວ ທີ່ໄດ…
ກິດຈະກຳສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ ສະບັບທີ 2 ວັນທີ: ວັນສຸກ ທີ 29 ກັນຍາ 2023, ເວ…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ: ຜົນການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ 5 ແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງວັນທີ 1 ກັນຍາ 2023
ຂໍຂອບໃຈ JSI ສຳລັບການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນການສຶກສາພາຍໃຕ້ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງພວກທ່ານ, ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບສະຖານ…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 1 ກັນຍາ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ຜົນການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ 5 ແຂວ…
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2023
ພະນັກງານ 22 ທ່ານ ຈາກ 15 ອົງກອນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ. ກາ…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2023
ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ອັບເດດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຂອງຕົນ ໃນກອງປະຊູມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2023…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ SUN CSA ຫົວຂໍ້ ໄຂ້ຍຸງລາຍ: ອາການ, ສາເຫດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ວິທີການໃໝ່ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງເຊື້ອ ຄັ້ງວັນທີ 18​ ສິງຫາ 2023
ມີພະນັກງານເຖິງ 33 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາອອນໄລນ໌ຫົວຂໍ້ ໄຂ້ຍຸງລາຍ: ອາການ, ສາເຫດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ວິທີກ…
DHIS2_Nutrition_Bulletin_Q1_2023_Lao
ຕາຕະລາງຄະແນນໂພຊະນາການປະຈໍາ ໄຕມາດ - ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາ ຄັນ - ບໍ່ໄດ້ລາຍງານ NR ຕາຕະລາງຄະແນນນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມຂໍ້ມູນຈາກ 4 ແຂວງຄື: ຜົ້ງສາລີ, ອຸດ…
ເວທີປຶກສາຫາລືຂອງ SUN ລາວ ຫົວຂໍ້ “ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່”
“ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຮອບດ້ານແກ່ຜູ້ເປັນແມ່ ໃນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ແມ່ນເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃຫ້ເດັກມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຂວັນກຳລັງໃຈ…
ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ຄວາມຄິດລິເລີ່ມການສ້່າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ ຄັ້ງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2023
ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 28 ທ່ານທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽກັນໃນເລື່ອງ ‘ຄວາມຄິດລິເລີ່ມການສ້່າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ’ ໃນກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ທີ່ໄດ້ສຳເລັດໃ…
Plan Laos SUN CSA Breastfeeding Advocacy Impacts – July 2023
Plan International Laos has supported breastfeeding promotion through many projects, focusing on strengthening health systems, imp…
ກິດຈະກໍາເພື່ອນສອນເພື່ອນອອນໄລນ໌ ຄັ້ງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2023
ຢ່າພາດ! ສໍາລັບທຸກໆທ່ານທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກໃນອົງກອນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາ SUN CSA ລາວ ຂໍເຊີນຊວນອົງກອນສະມາຊິກທຸກທ່ານມາເຂ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຫົວຂໍ້ ການສ້າງກຸ່ມທ້ອນເງິນແມ່ຍິງຂ້ານບ້ານ
ໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2023 ເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ (Friday Hangout) ຕາມທີ່ເຄີຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ. ໃນມ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຄັ້ງວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການສ້າງກຸ່ມທ້ອນເງິນແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ. ວັນທີ: ວັນສຸກທີ 7 ກໍລະກົດ 2023, ເວລາ 9-10 ໂມງ ຜູ້ນຳສະເໜີ: ທ…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2023
ກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ SUN CSA ໄດ້ສຳເລັດການລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ. ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ມື້ນີ້ ພວກ…
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການສຶກສາ ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກຳສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2023
ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ແລະ ຂອບໃຈທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຜົນການສຶກສາຂອງ SUN CSA ກ່ຽວກັບການບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ! ຜູ້ເຂ…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2023
ຫົວຂໍ້: ກອງປະກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນຜ່ານ Zoom, ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຂໍລິ້ງໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.or…
Food Security Document Database – SUN CSA Laos
This summary of all food security resources provides an overview of each document to help you find the most relevant document…
ການຝຶກອົບຮົມວຽກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນສຳລັບຕົວຊີ້ວັດວຽກງານໂພຊະນາການ
ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນຕົວຊີ້ວັດວຽກງານໂພຊະນາການໃນວັນພະຫັດທີ 30 ມີນາ 2023 ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້…
ກອງປະຊຸຸມສາມັນປະຈຳປີ (AGM) ຄັ້ງວັນທີ 29 ມີນາ 2023
ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງທຸກໆທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ SUN CSA! ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 60 ທ່ານ ທັ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຫົວຂໍ້ ການສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃນຊູມຊົນຂອງລາວ
ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກກັບ “ປະຕິທິນກົດໝາຍ” ທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຕິດພັນກັບການດຳ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຄັ້ງວັນທີ 3 ມີນາ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຫົວຂໍ້: ການພັດທະນາວາລະການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງ ສປປ ລາວ ວັນທີ: ວັນສຸກທີ 3 ມີນາ 2023, ເວລາ 9-1…
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2023
ສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ຈາກ 14 ອົງກອນ ໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນວຽກສະໜັບສະໜູນຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2023. ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ດີຫຼາ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 10 ມີນາ 2023
ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຫົວຂໍ້: ການສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໃນຊຸມຊົນຂອງລາວ ວັນທີ:  10 ມີນາ 2023, ເວລາ 9-10  …
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 8 ກຸມພາ 2022
ພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດການລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການຂອງພວກເຮົາໃນກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ ຂອງ SUN CSA ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ກຸຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 8 ກຸມພາ 2023
ຫົວຂໍ້: ກອງປະກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນຜ່ານ Zoom, ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຂໍລິ້ງໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.or…
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຳຫຼວດການຄ້ຳສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ໂດຍອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ.
ຂໍໃຫ້ທຸກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໂຊກດີກັບການເກັບກຳແບບສຳຫຼວດການຄ້ຳສະບຽງອາຫານໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນພາຍໃນທົ່ວປະເທດໃນເດືອນກຸມພານີ້. ແບບ…
ແຜ່ນພັບ (Brochure) ແຜນຍຸທະສາດຂອງ SUN CSA ລາວ
SUN CSA Laos – ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົງເສີມ ່ ໂພຊະນາການລາວ – ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງ 60 ກວ່າອົງກອນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເຮັດວຽກເພື…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຫົວຂໍ້: “ຢຸດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍການແຜ່ຍຸງລາຍ – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ” ວັນທີ 3 ກຸມພາ 2023
ການກຳຈັດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍການແຜ່ຍຸງລາຍເປັນໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ແປກໃໝ່ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍສຳລັບອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ. ໃນຕອນເຊົ້າທີ່ຜ່ານມາກ…
ຂໍແຈ້ງວັນເວລາສຳລັບກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2023 ຂອງ SUN CSA
SUN CSA ລາວ ຈະຈັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ ເປັນເວລາ 2 ວັນ, ຊຶ່ງປະກອບມີ: • ວັນພະຫັ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຄັ້ງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2023
ໄຂ້ຍຸງລາຍຖືເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນພະຍາດທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ ທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໂດຍການມີມາດຕະກ…
ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ VIII ປະຈຳປີ 2022
ຂໍເຊີນທຸກທ່ານເຂົ້າຢ້ຽມຊົມບູດວາງສະແດງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ລວມທັງເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ທີ່ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2023
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸເຖິງຫຼັກໝາຍສຳຄັນໃໝ່ ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ (BMS) ເພື່ອປົກປ້…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 16 ທັນວາ 2022
ຂໍຂອບໃຈມາຍັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດເກືອບ 30  ທ່ານ ຈາກບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເ…
ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບວຽກງານທ້າຍປີ SUN CSA
ໃນວັນສຸກທີ 16 ທັນວານີ້, ເວລາ 9:00 – 10:00 ໂມງ ພວກເຮົາຈະຈັດເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບທ້າຍປີ. ໃນເວທີສົນທະນາຄັ້ງນີ້ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້…
ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2022
ຂໍຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ເກືອບ 20 ທ່ານ ຈາກ 10 ກວ່າອົງກອນ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງທ່ານໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ຜ…
ແຜ່ນພັບວຽກງານການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ເນື່ອງຈາກຈະຊ່ວຍໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນເດັກໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກແຂ…
LSS PPT for Dissemination Workshop 15.2.2022
ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ວຽກງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ LSS ທຸກໆ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຫຼື ບົດ​ຮຽນ ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາທັກສະດ້ານຄວາມຮູ້, ຄຸນສ…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ, ອົງການສຸພານິດ, ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ຄັ້ງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2022
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງວັນທີ 27 - 28 ກໍລະກົດ 2022, ທີແຂວງ ອັດຕະປື, ໂດຍ: ອົງການສຸພານິດລາວ (WVI).…
ກອງປະຊູມອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA (NWG) 10 ພຶດສະພາ – 2022
ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ - ເກືອບ 20 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ SUN CSA (SUN CSA Nutrition Working…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົບໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ – 6 ພຶດສະພາ 2022
ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ດຣ. ພູມະນີສອນ ອຸ່ນເມືອງສັກ ຈາກ Save the Children ທີ່ໄດ້ມາແລກປ່ຽນປະສົບການຈາກການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ກ່ຽວກັບການເປັນທ…
ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2022
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົບໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ວັນທີ: ວັນສ…
ກອງປະຊຸມເປີດໂຕຄູ່ມືສົ່ງເສີມ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທາງເພດ “ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ” 27 ເມສາ 2022
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງອົງການ CARE International Laos ທີ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຕ ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ: ຄູ່ມືສົ່ງເສີມ…
ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ SUN CSA ລາວ, ວັນທີ 31 ມີນາ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອອນໄລນ໌
ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ SUN CSA! ພວກເຮົາມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 41 ທ່ານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແບບຊ້ອງ…
ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ VII ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳປີ 2021
ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງລັດຖະບານລາວ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ 7 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2022! ກອງປ…
ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກງານວຽກງານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງທີ 1 ຂອງປີ 2022
ພະນັກງານ 24 ທ່ານ ຈາກ 17 ອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໄດ້ພົບປະກັນໃນກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນວຽກໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 202…
ກອງປະຊຸຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ (NWG) ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2022
ພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 25 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ SUN CSA (SUN CSA Nutrition Working Group) ຜ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022
ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນຫົວຂໍ້ທຳອິດຂອງປີ 2022 ໃນມື້ນີ້.…
SUN CSA Laos Annual Report 2021-Lao
ໃນປີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍ, ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1.2 ລ້ານຄົນໃນ 17 ແຂວງ ໃນການປັບປຸງ ໂພຊະນາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ 28 ມັງກອນ 2022
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ວັນທີ: 28…
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ SUN CSA 2021
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2021 ຂອງ SUN CSA ລາວ ໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນຂອງອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ຈຳນວນ 67 ອົງກອນ ຕະຫຼອດໄລຍະປີ 20…
ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ບ້ານນາຫອຍ, ວັນທີ 28 ທັນວາ 2021
ຊົມເຊີຍບັນດາອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA  ແລະ 13 ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍສູນພັດທະນາຊົນນະບົດທີ່ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ…
ເວທີສົນທະນາອອນລາຍທ້າຍປີ 2021 SUN CSA
ເກືອບ 30 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້, ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ. ພວກເຮົາໄດ້ງານ…
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCH ໃນ ປີ 2016 – 2025
the Ministry of Health developed the reproductive, maternal, newborn and child health (RMNCH) Strategy and action plan 2016-2025 …
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2021-2025 (NPAN).
ເຄຶອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ຫຼື SUN CSA ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບລັດຖະບານລາວ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ ປີ 2021 – ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ
ຂໍຂອບໃຈທັງ 48 ທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021, ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈ…
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອສົົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາ…
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບອ…
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນ
ວິທີການເຊື່ອມສານວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນຂ…
ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າຢູ່ສ່ວນນ້ອຍ ອົງການສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ AHAN ຂອງ ອົງການສຸພະນິ…

ການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ

SUN CSA ລາວ ເປັນເຄືອຂ່າຍທາງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຫຼາຍກວ່າ 60 ອົງກອນ ທີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊົນລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນໄລຍະ 1,000 ວັນທຳທິດຂອງຊີວິດ.  ເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວ ປະສານສົມທົບຄວາມພະຍາຍາມເຫລົ່ານີ້ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ກຳນົດແນວທາງການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ແລະ ປະກອບມີສະມາຊິກຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຈາກພາກລັດຖະບານ.

ກິດຈະກຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ SUN CSA ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2024 ຫົວຂໍ້ ຄ…
Read More

ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ພະນັກງານ 36 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ 16 ອົງກອນ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນ…
Read More

ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ SUN CSA ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2024 ຫົວຂໍ້ ຄ…
Read More

ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ

Documents

Featured Resources

SUN CSA Annual Nutrition Impact Summary 2023

SUN CSA Annual Nutrition Impact Summary 2023…
SUN CSA Annual Nutrition Impact Summary 2023…

Partners