ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • News
  • >
  • Thank you Dr. Chansy Phimphachanh for your services to SUN CSA

Thank you Dr. Chansy Phimphachanh for your services to SUN CSA

On behalf of all SUN CSA Laos organisations and the SUN CSA Management Committee, I would like to give our warmest thanks to Dr. Chansy Phimphachanh, who is retiring from the role of Co-Chair for the SUN CSA Management Committee.

Dr. Chansy has been involved with SUN CSA Laos for 5 years and an active member of the SUN CSA Management Committee for over 3 years. During this period, she has spent countless hours volunteering her time to support the promotion of nutrition by civil society organisations in Laos. We have all benefited from her experience, her passion and her enthusiasm for improving the lives of Lao people. Although we will miss her guidance, we know that she continues to contribute to the work of civil society through her role as the Deputy Chair for the Lao CSO Coordination Committee.

With warm regards,
Kelley Khamphouxay,
SUN CSA Laos Management Committee Chair

 

ໃນນາມຂອງທຸກອົງກອນໃນເຄື່ອຂ່າຍ SUN CSA ລາວ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານ SUN CSA ລາວ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງມາຍັງ ທ່ານ ດຣ ນາງ ຈັນສີ ພິມພະຈັນ, ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ອຳລາຈາກການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານຮ່ວມຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ SUN CSA.

ທ່ານ ດຣ ນາງ ຈັນສີ ພິມພະຈັນ ໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ SUN CSA ລາວ ເປັນເວລາ 5 ປີ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນຄະນະບໍລິຫານງານ SUN CSA ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 3 ປີ ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ. ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ, ເພິ່ນໄດ້ສະລະເວລາອັນມີຄ່າເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກສົ່ງເສີມໂພສະນາການ ໂດຍຜ່ານບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນປະເທດລາວ. ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກປະສົບການ, ຄວາມປາຖະໜາອັນແຮງກ້າ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງເພິ່ນ ໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນລາວ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະສຸດແສນເສຍດາຍທີ່ຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳນຳພາຈາກເພິ່ນແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ເຊື່ອວ່າເພິ່ນຈະຍັງຄົງຈະສຶບຕໍ່ໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນບົດບາດຂອງການເປັນຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການປະສານງານອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື,
ແຄລີ້ ຄຳພູໄຊ
ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ SUN CSA ລາວ
——————————————-

    Please enter a valid URL

    Get in touch