ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Laws & Decrees

This section includes all Lao government decrees related to nutrition issues, as well as international laws.

Violation Found_ Piture from BMS Code Monitoring_SCALING

Violation Found from the SCALING’ International BMS Code Monitoring in Two round…
Categories: Laws & Decrees, Research & Reports
Sectors: Health
October 15, 2021
8 downloads
4.24 MB
pdf

BMS Decree and Violation in laos by Sommay 14 Oct 2021

ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອາ​ຫານສໍາລັບເດັກ​ອ່ອນ ແລະ ເດັກ​​ນ້ອຍແມ່ນ ການ​ຄວບ​ຄຸມກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບການ​ສົ່ງ​ເສີມ, ການຈຳໜ່າຍ, ການ​ຂາຍ, ການ​ແຈກ​ຢາຍທຸກຮູບແບບ, ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຂໍ້…
Categories: Laws & Decrees
Sectors: Health
October 14, 2021
12 downloads
39.16 MB
pptx

BMS Code-PM signed version

The Decree on BMS Code signed by PM…
Categories: Laws & Decrees
Sectors: Health
July 21, 2020
84 downloads
6.02 MB
pdf
2009_DecreePM_115_Non_Profit_Associations
May 5, 2020
38 downloads
5.71 MB
pdf

Decree on Ethnis Affairs

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາວຽກງານຊົນເຜົ່າ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ມີຄວາມສາມັກຄີປອງ…
Categories: Laws & Decrees
Sectors: Education, Gender
March 20, 2020
22 downloads
6.46 MB
pdf

Decree 472 on Food and Utensils product for baby and young children

ດຳລັດຊະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດຕິພາ…
Categories: Laws & Decrees
Sectors: Health, WASH
December 30, 2019
17 downloads
6.02 MB
pdf

Update the Lao BMS Decreee_ SM

This speech was definitely tole about Regulations and measures on the protection and inspection of food products and food-related equipment for infants and young children in order to make the establis…
Categories: Laws & Decrees
December 30, 2019
6 downloads
84.25 KB
pptx

2019 Code of marketing (PM signed version)

Categories: Laws & Decrees
Sectors: Health
December 30, 2019
13 downloads
6.02 MB
pdf

BMS decree support from Unicef revised MK

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ ຜະລິດຕະພັນທົດແທນນົມແມ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍ World Health Assembly (WHA) ໃນປີ 1981 ໂດຍຜ່ານການເຫັນດີຈາກຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ກົດນີ້ ໄດ້ສ້າງຂື້ນ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສ…
Categories: Laws & Decrees
Sectors: Health
December 30, 2019
6 downloads
1.80 MB
pptx

Implementation Guildeline for BMS Decree-12-25_19-00-08

Categories: Laws & Decrees
Sectors: Health
December 25, 2019
13 downloads
6.76 MB
pdf