ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

WASH

This section contains all water, sanitation and hygiene (WASH)-related research, manuals, posters, decrees, strategies and other documents.

WASH icon

SUN CSA Laos Annual General Meeting Report 2024

SUN CSA Laos Annual General Meeting Report 2024…
Categories: Research & Reports
Sectors: Agriculture, COVID-19, Economy, Education, Gender, Health, WASH
May 22, 2024
downloads
636.90 KB
pdf

SUN CSA Laos Annual Report 2022- Eng

In a productive year, SUN CSA organisations have directly helped over 1 million people in 17 provinces during 2022 to improve their nutrition relating to health, education, agriculture, gender, live…
Categories: Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
May 20, 2024
27 downloads
14.36 MB
pdf

Guidelines for household latrine construction- Plan International- 2024- Lao

Guidelines for household latrine construction- Plan International- 2024- Lao…
Sectors: WASH
May 14, 2024
6 downloads
2.08 MB
pdf

Lao Government Food Land Water Policy Database 2023

Lao Government Food Land Water Policy Database 2023…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Health, WASH
May 9, 2024
6 downloads
486.97 KB
pdf

Water, Sanitation and Hygiene for Health Facility Improvement Tool-Lao

Water Sanitation and Hygiene for Health Facility Improvement Tool…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Health, WASH
April 10, 2024
9 downloads
39.93 MB
pdf

Preliminary results of Nutrition Sentinel Surveillance

Preliminary results of Nutrition Sentinel Surveillance…
Categories: Laws & Decrees, Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Health, WASH
April 3, 2024
8 downloads
363.60 KB
pdf

Success Stories from Connecting for Nutrition project- Eng- Helvetas- 2024

Somsengchanh Thipphavanh is a dedicated technical officer for the Woman Mobilizing for Development Association (MHP) in Bokeo province, Laos. Her collaboration with the Connecting for Nutrition (C4N) …
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
April 1, 2024
21 downloads
3.80 MB
pdf

ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອສົງເສີມ ວຽງານແມ່ ແລະ ເດັກ – Caritas – ARMI- Lao- Mar 2024

ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອສົງເສີມ ວຽງານແມ່ ແລະ ເດັກ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 26, 2024
8 downloads
45.81 MB
pdf

ຊຸດບົດຮຽນໃນການສ້າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ- ແຂວງວຽງຈັນ – Caritas – ARMI- Lao- Mar 2024

ຊຸດບົດຮຽນໃນການສ້າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ ແຂວງວຽງຈັນ…
Categories: Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 26, 2024
5 downloads
39.73 MB
pdf

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ

ການສະໜັບສະໜູນແມ່ຍຍິງ ເພື່ອໂພຊະນາການແມ່ແລະເດັກ…
Categories: Policy & Strategy, Research & Reports, Tools & Manuals
Sectors: Agriculture, Economy, Education, Gender, Health, WASH
March 22, 2024
8 downloads
9.78 MB
pdf