ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • News
  • >
  • SUN CSA Weekly Hangout on Stress Management – 26th June 2020

SUN CSA Weekly Hangout on Stress Management – 26th June 2020

Photo of SUN CSA Hang Out

Thanks for everyone who joined our Hangout on Zoom this morning. A special thanks to Soudalat from ADRA for the presentation on managing stress! We shared our ideas and information about how to manage stress during the time of COVID. It was a really useful discussion and can be adapting in different situation as well. Stay tuned for our Hangout next Friday!

 

ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ Hangout ນຳກັນໃນຕອນເຊົ້າຂອງມມື້ນີ້. ພວກເຮົາມີການແບ່ງປັນແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຈັດການກັບຄວາມຕຶງຄຽດໃນໄລຍະໂຄວິດ ໂດຍອົງການ ADRAເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ເປັນມີປະໄຫຍດ ແລະ ສາມາດປັບໃຊ້ໄດ້ໃນຫຼາຍສະຖານະການຫຼາຍ.ຕິດຕາມການໂອ້ລົມສົນທະນາດີໆແບບນີ້ໄດ້ໃນວັກສຸກໜ້າ.

    Please enter a valid URL

    Get in touch