ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • BMS Decree and Violation in laos by Sommay 14 Oct 2021

BMS Decree and Violation in laos by Sommay 14 Oct 2021

ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອາ​ຫານສໍາລັບເດັກ​ອ່ອນ ແລະ ເດັກ​​ນ້ອຍແມ່ນ ການ​ຄວບ​ຄຸມກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບການ​ສົ່ງ​ເສີມ, ການຈຳໜ່າຍ, ການ​ຂາຍ, ການ​ແຈກ​ຢາຍທຸກຮູບແບບ, ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະ​ພັນ​​ອາ​ຫານສໍາລັບເດັກ​ອ່ອນ ແລະ ເດັກ​​ນ້ອຍ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ....
Categories: Laws & Decrees
Sectors: Health
October 14, 2021
1 downloads
39.16 MB
pptx

Get in touch