ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • LSS PPT for Dissemination Workshop 06.12.2021

LSS PPT for Dissemination Workshop 06.12.2021

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ວຽກງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ LSS ທຸກໆ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຫຼື ບົດ​ຮຽນ ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາທັກສະດ້ານຄວາມຮູ້, ຄຸນສົມບັດ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ທັກສະດ້ານອື່ນໆຂອງກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ຍິງ-ຊາຍ (ເດັກໃນເກນອາຍຸ 10-14 ປີ ຫຼື ນັກຮຽນ ຊັ້ນ ມ1- ມ3) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ແລະ ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ທັກ​ສະ​ນັ້ນ​ສູ່​ຄອບ​ຄົວ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ....
Sectors: Gender, Health, WASH
September 2, 2022
8 downloads
1.73 MB
pptx