ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ໂພສ໌ເຕີວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກ COVID-19
Poster explaining COVID-19 precautions in Lao

ໂພສ໌ເຕີວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກ COVID-19

ໂພສ໌ເຕີສະແດງວິທີການໃນການປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກໂຄວິດ-19. ຜະລິດໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ USAID...
Categories: Tools & Manuals
Sectors: COVID-19, Health
July 21, 2020
24 downloads
189.41 KB
jpg

Get in touch