ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ໃນນີ້ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

RDA_WASH in School (WinS) Guideline

This WASH in Schools (WinS) guideline has been designed as a practical and suitable training curriculum for the Scaling Up convergent Program Approaches to improve Food and Nutrition Security in nor…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນພະຈິກ 6, 2017
2 downloads
12.95 MB
pdf

GBC-advocacy-brief-role-midwives-nurses-protecting-promoting-breastfeeding

The Role of Midwives and Nurses in Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນຕຸລາ 28, 2016
4 downloads
2.41 MB
pdf
Agricultural and Livestock manual (Lao language)- EU

Agricultural and Livestock manual (Lao language)- EU

The resources from EU…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນເມສາ 22, 2016
820 downloads
73.71 MB
pdf, docx
Icon

SUN CSA Workshop documents on 16-17 November 2015 at New Rose hotel (Part 1).

Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນເມສາ 4, 2016
downloads
262.32 MB
rar
Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance (SUN CSA)- Term of Reference

Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance (SUN CSA)- Term of Reference

Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນມີນາ 14, 2016
172 downloads
570.29 KB
pdf
Icon

SUN CSA core members

Core members SUN CSA has 7 core members (SUN CSA MC) are: Plan International.org, Population Service International (PSI), Health Poverty Action (HPA), Save the Children, Care International, Populat…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນມັງກອນ 22, 2016
63 downloads
0.00 KB
Icon

Reports and CLTS, WASH and Hygiene Programme

Resources: SUNCSA Laos has a permission from SNV to disseminate CLTS, Wash and Hygiene programmes and Reports through suncsalaos.org…
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນສິງຫາ 12, 2015
224 downloads
0.00 KB
|=|
SUN Global resources

SUN Global resources

Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນສິງຫາ 4, 2015
195 downloads
2.59 MB
pdf
Green_External_In Practice

Green_External_In Practice

Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
ເດືອນສິງຫາ 4, 2015
173 downloads
8.44 MB
pdf
Icon

The resources about complementary food ( A harn Serm Super Kid) from PSI Laos

Super Kid is a complementary food for the kid under 5 years, it benefits your child stronger and genius . All of you could download these resources through PSI website as providing.  …
Categories: ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 16, 2015
184 downloads
0.00 KB
|=|