ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ຂ່າວສານ

SUN CSA ລາວ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ. ໃນໜ້ານີ້ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ, ທັງຈາກອົງກອນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ແລະ ຈາກຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານໂພຊະນາການອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ.

ຖ້າທ່ານມີຫົວຂໍ້ຂ່າວໃໝ່ໆ ທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມລົງໃນໜ້າກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານ ອີເມລ໌.

ພະນັກງານ 36 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ 16 ອົງກອນ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN C…
Read More
ໃນວັນທີ 10-11 ມິຖຸນາ ປີ 2024, ອົງການ SNV in Lao PDR, ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ໄດ້…
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More