ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • AHAN Newsletter #4 – LAO final

AHAN Newsletter #4 - LAO final

ເຂົ້າສູ່ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ AHAN, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຊຸມຊົນ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມທ້າທາຍທັງຫມົດທີ່ຕ້ອງປະເຊີນມາຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ລວມໄປເຖິງການແຜ່ລະບາດໃນໄລຍະທີ່ສອງຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ການເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການແມ່ນ ເລິ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບໃນທາງທີ່ດີ, ແລະ ການເພິ່ມເວລາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເພິ່ມຕື່ມນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ ໂຄງການສ້າງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຍືນຍົງຂື້ນ....
Categories: Agriculture, COVID-19, Documents, Gender, Health, Tools & Manuals, WASH, ການສຶກສາ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ຫມວດຫມູ່
ເດືອນກຸມພາ 11, 2022
3 downloads
6.15 MB
pdf