ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດ

ໃນພາກນີ້ປະກອບມີດຳລັດທັງໝົດຈາກລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງກົດໝາຍສາກົນ.

ກົດໝາຍທາງການວ່າດ້ວຍການດູແລສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນປີ 2024

ກົດໝາຍທາງການວ່າດ້ວຍການດູແລສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນປີ 2024…
Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ
ເດືອນພຶດສະພາ 17, 2024
downloads
4.81 MB
pdf

ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ການເຝົ້າລະວັງໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ

ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ການເຝົ້າລະວັງໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ…
Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ
ເດືອນເມສາ 3, 2024
4 downloads
363.60 KB
pdf

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນ ກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (2019-2020) – MoH – Lao

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສໍາລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສ…
Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນກຸມພາ 16, 2024
12 downloads
10.76 MB
pdf

ໂພສ໌ເຕີ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ

Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 18, 2023
5 downloads
2.85 MB
pdf

ໂພສ໌ເຕີ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ #3

Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 18, 2023
7 downloads
332.43 KB
pdf

ແຜ່ນພັບ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ

ຫ້າມພົວພັນທຸກຮູບແບບກັບບໍລິສັດ ຫຼື ຕົວແທນ ຜະລິດຕະພັນນົມຜົງ ແລະ ອາຫານເສີມສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ…
Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 18, 2023
4 downloads
7.31 MB
pdf

ແຜ່ນພັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການ ສົ່ງເສີມໃຫ້ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ມີໂພຊະນາການ ທີ່ດີ ບໍ່ໃຫ້ແນະນຳ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນ ກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແກ່ ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັ…
Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 18, 2023
2 downloads
439.45 KB
pdf

ໂພສ໌ເຕີສຳລັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ#2

Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 18, 2023
2 downloads
490.06 KB
pdf
ເດືອນທັນວາ 18, 2023
3 downloads
11.51 MB
pdf

ການແນະນໍາກ່ຽວກັບ ດຳລັດວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸບປະກອນອາຫານ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໂດຍທ່ານ ນ. ສົມໝາຍ ຈາກອົງການແຄຣ

ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອາ​ຫານສໍາລັບເດັກ​ອ່ອນ ແລະ ເດັກ​​ນ້ອຍແມ່ນ ການ​ຄວບ​ຄຸມກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບການ​ສົ່ງ​ເສີມ, ການຈຳໜ່າຍ, ການ​ຂາຍ, ການ​ແຈກ​ຢາຍທຸກຮູບແບບ, ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຂໍ້…
Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນຕຸລາ 14, 2021
23 downloads
39.16 MB
pptx