ສາທາລະນະສຸກ

ໃນພາກນີ້ຈະປະກອບມີບົດຄັ້ນຄວ້າ, ຄູ່ມື, ວິທີການເຮັດກິດຈະກຳ, ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານສາທາ

Health icon

AHAN Newsletter #1 (1st quarter 2020)

Sectors: Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
2 downloads
5.98 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)

Sectors: Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
0 downloads
6.28 MB
pdf

BMS Code-PM signed version

The Decree on BMS Code signed by PM…
Sectors: Health
ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020
3 downloads
6.02 MB
pdf
Poster explaining COVID-19 precautions in Lao

COVID-19 Precautions Poster – Lao

Poster to explain the key precautions for protecting against COVID-19. Developed by Ministry Of Health and USAID…
Sectors: COVID-19, Health
ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020
9 downloads
189.41 KB
jpg
Fill the Nutrient Gap Lao PDR-September 2017

Fill the Nutrient Gap Lao PDR-September 2017

The United Nations World Food Programme (WFP), with technical input from key research institutes (University of California Davis, the International Food Policy Research Institute [IFPRI], Epicentre, H…
Sectors: Health
ເດືອນທັນວາ 5, 2017
39 downloads
4.16 MB
pdf
SUN CSA Laos PDR Strategy for 2016-2020

SUN CSA Laos PDR Strategy for 2016-2020

The development of the Strategic Plan for the SUN CSA was mandated by the SUN CSA Management Committee and the exercise was facilitated by CORD. The underlying strategy report is based on semistructur…
Sectors: Health
ເດືອນທັນວາ 2, 2017
5 downloads
3.51 MB
pdf
The report of launching In Practice Brief: Empowering women and Girls to Improve Nutrition: Building a Sisterhood of Success
ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2016
42 downloads
3.41 MB
pdf