ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • Events
  • >
  • SUN CSA ZOOM Hangout on working safely during COVID-19 – 5 June 2020

SUN CSA ZOOM Hangout on working safely during COVID-19 – 5 June 2020

ZOOM group shot of SUN CSA Laos members

ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ SUN CSA Hangout ໃນມື້ນີ້. ນຳພາໂດຍອົງການ CARE International Laos, ພວກເຮົາໄດ້ມາການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງກ່ຽວກັບການກັບໄປເຮັດວຽກຢູ່ຊຸມຊົນຢ່າງປອດໄພ. ເປັນການສົນທະນາແລກປ່ຽນກັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍຕໍ່ຫລາຍໂຄງການ. ໃນອາທິດໜ້າພວກເຮົາຈະມີການໂອ້ລົມກັນເຊັ່ນເຄີຍໃນວັນສຸກ 12/6/2020 ເວລາ 9-10 ໂມງເຊົ້າ. ສຳລັບຫົວຂໍ້ແມ່ນຈະມີການແຈ້ງເຊີນອອກພາຍຫລັງ. ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກະລຸນາສົ່ງອີເມລ໌ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.org
—————-
Thanks everyone for jointed our Hangout on Zoom this morning, facilitated by CARE International Laos. We shared our idea and helpful information about experiences on working safely when returning to communities. It was very helpful exchange for many projects. Next week we
Will have Hangout on Friday( 12 June 2020) 9-10AM. Pleae stay tune for next topic, we will share out later. If you are interested to joint, please contact us at info@suncsalaos.org

    Please enter a valid URL

    Get in touch