ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
 • Home
 • >
 • Events
 • >
 • SUN CSA Friday Hangout: Introducing the Lao BMS Decree

SUN CSA Friday Hangout: Introducing the Lao BMS Decree

SUN CSA Friday Hangout: Introducing the Lao BMS Decree and sharing the keys finding from International BMS Code Monitoring and Enforce in SCALING Project

Date: 9-10am, Friday 15 October 2021

Presenter: Ms. Sommay Intavong from CARE International in Lao PDR

Location: Online with ZOOM (see link below)

Have you ever heard about the Lao BMS Decree? And do you know about the International BMS Code Monitoring and Enforce in SCALING’ 4 target Provinces in Laos and its key finding?  If you like to learn more, please join SUN CSA Friday Hangout.

SUN CSA Hangouts are a chance for all CSO and INGO staff to share skills and learn from each other.

3 reasons why you and your colleagues should join the SUN CSA Hangout:

 1. They are online, so staff from any province can join.
 2. They are only 1 hour, so they don’t take much time.
 3. They are interactive, so you can ask questions and discuss real experiences.

Please share this invitation with all staff in your organisation

  Please enter a valid URL

  Get in touch