ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ແຜ່ນພັບ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ

ແຜ່ນພັບ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ

ຫ້າມພົວພັນທຸກຮູບແບບກັບບໍລິສັດ ຫຼື ຕົວແທນ ຜະລິດຕະພັນນົມຜົງ ແລະ ອາຫານເສີມສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ...
Categories: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 18, 2023
8 downloads
7.31 MB
pdf