ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ບົດນຳສະເໜີເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2023

ບົດນຳສະເໜີເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2023

ບົດນຳສະເໜີສະບັບນີ້ລວມເອົາຜົນງານຂອງອົງກອນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ, ແລກປ່ຽນຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການຕ່າງໆຈາກອົງກອນຂອງຕົນຕະຫຼອດໄລຍະປີ 2022 ຫາ 2023...
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 15, 2023
2 downloads
2.67 MB
pptx