ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ແຜນງານ YEE ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ-ເຄື່ອງຢອດເມັດເຂົ້າຄັ້ງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022

ຊົມເຊີຍທີມງານໂຄງການ REAL, ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງຈາກທ່ານໃນມື້ນີ້!  ໃນມື້ນີ້ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 30 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາທີ່ທີ່ສຸດຕື່ນເຕັ້ນໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຂອງ SUN CSA ໃນຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນຈາກໂຄງການ REAL (ວິສາຫະກິດໃນຊົນນະບົດເພື່ອການດຳລົງຊີວິດທີ່ອີງໃສ່ກະສິກຳ) ກ່ຽວກັບນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ: ເຄື່ອງຈັດຢອດເມັດເຂົ້າໃນລະດູແລ້ງ)”. ໂຄງການ REAL ເປັນໜຶ່ງໃນ 4 ໂຄງການພາຍໃຕ້ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດຂອງໄວໜຸ່ມ (YEE) ຊຶ່ງເປັນຂົງເຂດບຸລິມະສິດໃໝ່ຂອງ Plan; ໂຄງການ REAL ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກຳເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດຳລົງຊີວິດ (ການຜະລິດກະສິກຳ), ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນຂອງປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານກະສິກຳເຊີງນະວັດຕະກຳ ແລະ ການພັດທະນາຕ້ອງໂສ້ມູນຄ່າ ໃຫ້ແກ່ຊາວນາ.   ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ອຸ່ນແກ້ວ ປະຖັມມະວົງ ພ້ອມດ້ວຍທີມ ທີ່ໄດ້ມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນຈາກໂຄງການຂອງທ່ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມມີໃຈຮັກໃນການເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາວມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນຂອງພວກເຮົາເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ.   ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານຈາກ Plan Internation Laos, FPTK, AMA Laos, APL+, PSI, Oxfam, MHP, […]

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ສຸຂະພາບໃນໄລຍະທີ່ເປັນປະຈຳເດືອນ – ຜ້າອະນາໄມແບບຊັກໄດ້ ຄັ້ງວັນທີ24 ມິຖຸນາ 2022

ເປັນອີກໜຶ່ງການສົນທະນາທີ່ມີສີສັນຫຼາຍ! ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ນາງ ສົມໄໝ ອິນຕະວົງ ຈາກ CARE ທີ່ໄດ້ມາແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຜະລິດໃນ ສປປ ລາວ – ຜ້າອະນາໄມແບບຊັກໄດ້ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນໂຄງການສຸຂະພາບໃນເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ. ພະນັກງານເກືອບ 30 ທ່ານຈາກ CSOs ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ຢູ່ໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້. CARE ກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການຜະລິດຜ້າອະນາໄມແບບຊັກໄດ້ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນໂຮງງານຕັດຫຍິບ ເຊິ່ງຈະໄດ້ເປັນກຳລັງການຜະລິດຜ້າອະນາໄມແບບຊັກໄດ້, ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຜະລິດແລ້ວ ຈະໄດ້ນຳໄປມອບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນເຂດຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດນຳໃຊ້ຜ້າອະນາໄມທີ່ສະອາດ, ລາຄາບໍ່ແພງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ສິ່ງທີ່ອົງການແຄຣ໌ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ນີ້ ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຜູ້ທີ່ເຂົ້າເຖິງຜ້າອະນາໄມທີ່ສະອາດໃນເວລາເປັນປະຈຳເດືອນໄດ້ຍາກ ຍ້ອນການສະໜອງທີ່ຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ມີເງິນຊື້. ພວກເຮົາຫວັງວ່າອົງການ CARE ຈະສາມາດຫາໂອກາດໃນການເຮັດວຽກກັບ CSOs ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ສຳລັບໂຄງການໄລຍະຕໍ່ໄປ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນປະເທດໃຫ້ກວ້າຂຶ້ນຕື່ມ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງອົງການ Plan ທີ່ມາຮ່ວມແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະລິບອະນາໄມແບບຊັກໄດ້ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄວໜຸ່ມ ແລະ ສຸຂະພາບ ຂອງອົງການແພລນ. […]