ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຳຫຼວດການຄ້ຳສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ໂດຍອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ.

ຂໍໃຫ້ທຸກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໂຊກດີກັບການເກັບກຳແບບສຳຫຼວດການຄ້ຳສະບຽງອາຫານໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນພາຍໃນທົ່ວປະເທດໃນເດືອນກຸມພານີ້. ແບບສຳຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບວີທີການທີ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພາວະເງິນເຟີ້ ແລະ ສິີ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາລຸ້ນພົ້ນອອກຈາກວິກິດນີ້ໄດ້. ພວກເຮົາວາງແຜນທີ່ຈະແບ່ງປັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວໃນກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ (AGM) ໃນວັນທີ 29 ມີນາທີ່ໃກ້ຈະເຖິງນີ້.

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຫົວຂໍ້: “ຢຸດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍການແຜ່ຍຸງລາຍ – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ” ວັນທີ 3 ກຸມພາ 2023

ການກຳຈັດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍການແຜ່ຍຸງລາຍເປັນໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ແປກໃໝ່ ແລະ ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍສຳລັບອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ. ໃນຕອນເຊົ້າທີ່ຜ່ານມາກິດຈະກຳເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ກໍສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ ພ້ອມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 35 ທ່ານຈາກອົງການຕ່າງໆ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ດຣ. ພຸດມະນີ ທຳມະວົງ ຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ຢຸດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍການແຜ່ຍຸງລາຍ – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ”. ການນຳສະເໜີໃນມື້ນີ້ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອຫາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບທັງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປເນື່ອງຈາກໄຂ້ຍຸງລາຍເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ພົບເຫັນ ແລະ ຮູ້ຈັກກັນມາດົນນານແລ້ວ. ນອກນັ້ນໃນບົດສົນທະນາຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງ ປັດໄຈຕ່າງໆຂອງການແຜ່ເຊື້ອ ແລະ ຂະບວນການຂອງໂຄງການທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວີທີການໃນການກຳຈັດໄຂ້ຍຸງລາຍ, ສ່ວນຈະມີປັດໄຈ ແລະ ການກຳຈັດໄຂ້ຍຸງລາຍໃນຮູບແບບໃດນັ້ນ ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງບັນທຶກວີດີໂອຍ້ອນຫຼັງໄດ້ທີ່ (Link) ຂໍຂອບໃຈ ທ່ານ ນາງ ດຣ. ພຸດມະນີ ແລະ ທີມທີ່ໄດ້ມາແບ່ງປັນບົດຮຽນກັບພວກເຮົາ ແລະ ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາ.