ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ SUN CSA ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນພຸດ ທີ 27 ມີນາ 2024

1.7 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂພຊະນາການທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ  ໃນປີທີ່ຫຼາຍຄອບຄົວໃນລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1.7 ລ້ານຄົນໃນ 18 ແຂວງ ໃນການປັບປຸງ ໂພຊະນາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສາທາ, ສຶກສາ, ກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການດຳລົງຊີວິດ, ນໍ້າສະອາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປົກຄອງ. ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ ຂອງເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2024. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 30 ກວ່າອົງກອນ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 80 ຄົນ ແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ຜ່ານທາງອອນໄລນ໌. ພວກເຮົາຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂພຊະນາການຈຳນວນ 109 ໂຄງການ ຢູ່ໃນ 8ໍ8 ເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ. ທຸກໂຄງການແມ່ນມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ […]

ກອງປະຊຸມດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 – ວັນທີ 6 ມີນາ 2024

ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທຸກພາກສ່ວນ ຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດຕະຫຼອດປີທີ່ຜ່ານມາ. ກອງປະຊຸມດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 (ວັນທີ 6 ມີນາ 2024) ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຫຼາຍປະການຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກເຮົາສຳລັບປີໜ້າ. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈ ທ່ານ ແອນໂທນີ້ ແກລນວີລ໌ ຈາກອົງການແຄຣ໌ນານາຊາດ ປະຈຳລາວ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມໃນນາມ SUN CSA ລາວ, ຕະຫຼອດເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ວຽງຈັນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງກ່ຽວກັບບ້ານໂພຊະນການຕົວແບບ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາໄດ້ແກ່ Caritas, ARMI, GDA, SAEDA ແລະ CASE. ໂດຍຮ່ວມກັນ ພວກເຮົາຈະສາມາດປັບປຸງໂພຊະນາການ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຄອບຄົວໃນລາວໄດ້.