ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ແນວທາງການສົ່ງເສີມການເຮັດກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ

ແນວທາງການສົ່ງເສີມການເຮັດກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ

ມາຮ່ວມກັນສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຊາວກະສິກອນແບບຄອບຄົວຢູ່ ສປປ ລາວ! ຊາວກະສິກອນເຫຼົ່ານີ້ຖືເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງການດຳລົງຊີວິດຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດການຂາດໂພຊະນາການ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ໃນມື້ນີ້, ໄດ້ມີຫຼາຍອົງກອນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລາຍງານກ່ຽວກັບ “ແນວທາງການສົ່ງເສີມການເຮັດກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ”. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຫຼາຍກວ່າ 45 ທ່ານ, ຊຶ່ງເປັນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ແລະ ອົງການ FAO. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ວັດທະນາ ແກ້ວມະນີ ຈາກ ENUFF ທີ່ໄດ້ຕາງໜ້າອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ເຂົ້າຮ່ວມໃນພາກສົນທະນາກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳຄັນຂອງການເຮັດກະສິກຳແບບຄອບຄົວ.

Please enter a valid URL