ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບທ້າຍປີ SUN CSA

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບທ້າຍປີ SUN CSA

ໃນວັນສຸກທີ 17 ທັນວານີ້, ເວລາ 9:00 – 10:00 ໂມງ ພວກເຮົາຈະຈັດເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ເພື່ອສະຫຼຸບທ້າຍປີ. ໃນເວທີສົນທະນາຄັ້ງນີ້ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກທ່ານ ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສຳຄັນ ໃນໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ລະອົງກອນຈະມີເວລາ 2-3 ນາທີ ເພື່ອສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນຂອງຕົນເອງ 1-2 ຢ່າງ. ຜົນສຳເລັດເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ/ບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີ 2021 ຂອງ SUN CSA.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາກອງເລຂາ (info@suncsalaos.org) ເພື່ອຂໍຮັບລິ້ງເຂົ້າຮ່ວມ

    Please enter a valid URL