ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 16 ທັນວາ 2022

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 16 ທັນວາ 2022

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດເກືອບ 30  ທ່ານ ຈາກບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເຮົາໃນມື້ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນຈາກຄວາມທຸ້ມເທຕໍ່ກັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ປະກອບມີ: ກິດຈະກຳແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ກິດຈະກຳກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ແລະ ວຽກງານປະສານງານທັງໝົດ 48 ກິດຈະກໍາ. ນອກນັ້ນ,SUN CSA ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການທັງໃນ ເຟສ໌ບຸກ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າ 620,000 ຄົນ.

ພ້ອມສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງອົງກອນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ, ແລກປ່ຽນຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການຕ່າງໆຈາກອົງກອນຂອງຕົນຕະຫຼອດໄລຍະໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ. ຜົນງານທີ່ພວກທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນໃນເວທີສົນທະນານີ້ ໄດ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ສະມາຊິກທ່ານອື່ນ ສາມາດເຮັດວຽກປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

Please enter a valid URL