ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2023

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2023

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ ຈາກ 16 ອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເຮົາໃນວັນສຸກຕອນເຊົ້າທີ່ຜ່ານມາ (15 ທັນວາ 2023). ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນຈາກຄວາມທຸ້ມເທຕໍ່ກັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ປະກອບມີ: ກິດຈະກຳແລກປ່ຽນບົດຮຽນ 23 ກິດຈະກຳ, ກິດຈະກຳກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ 30 ກິດຈະກຳ, ແລະ ວຽກງານປະສານງານທັງໝົດ 35 ກິດຈະກໍາ. ນອກນັ້ນ SUN CSA ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການທັງໃນ ເຟສ໌ບຸກ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າ 660,000 ຄົນ.

ພ້ອມສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງອົງກອນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ, ແລກປ່ຽນຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການຕ່າງໆຈາກອົງກອນຂອງຕົນຕະຫຼອດໄລຍະໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ. ຜົນງານທີ່ພວກທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນໃນເວທີສົນທະນານີ້ ໄດ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ສະມາຊິກທ່ານອື່ນ ສາມາດເຮັດວຽກປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ບົດນຳສະເໜີເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2023

ບົດນຳສະເໜີສະບັບນີ້ລວມເອົາຜົນງານຂອງອົງກອນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ, ແລກປ່ຽນຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການຕ່າງໆຈາກອົງກອນຂອງຕົນຕະຫຼອດໄລຍະປີ 2022 ຫາ 2023...
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 15, 2023
downloads
2.67 MB
pptx