ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2023

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2023

ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ໄຂ້ຍຸງລາຍ: ອາການ, ສາເຫດ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ວິທີການໃໝ່ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງເຊື້ອ.
ວັນທີ: ວັນສຸກ ທີ 18 ສິງຫາ 2023, ເວລາ 9-10 ໂມງ
ຜູ້ນຳສະເໜີ: ດຣ. ພຸດມະນີ ທຳມະວົງ, ຜູ້ຈັດການໂຄງການ WMP, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນປະຈຳລາວ
ສະຖານທີ່: ອອນໄລນ໌ຜ່ານລະບົບ ZOOM (ມີລິ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ), ດຳເນີນເປັນພາສາລາວ

ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຖືເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນພະຍາດທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ ທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໂດຍການມີມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນປະຈຳລາວ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກົມອະນາໄມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນໍາໃຊ້ຍຸງລາຍບ້ານ ທີ່ມີເຊື້ອແບັກທີເຣຍໂວບັກເຄຍ ເພື່ອຄວບຄຸມການສົ່ງເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ, ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ວິທີເຮັດກິດຈະກໍາປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກເຂົ້າໃນໂຄງການຂອງພວກທ່ານທີ່ ໃນເວທີສົນທະນາ SUN CSA ໃນວັນສຸກນີ້.
ລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA ເປັນບ່ອນສຳລັບໃຫ້ພະນັກງານ CSO ແລະ INGO ໄດ້ແລກປ່ຽນທັກສະ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ມີ 3 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານຄວນເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA:
ເປັນເວທີອອນໄລນ໌, ພະນັກງານທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງກໍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມນຳໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ໃຊ້ເວລາພຽງ 1 ຊົ່ວໂມງ, ບໍ່ລົບກວນເວລາໃນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.
ເປັນການສົນທະນາແບບໂຕ້ຕອບ, ທ່ານຈຶ່ງສາມາດຖາມຄຳຖາມ ແລະ ສົນທະນາຮ່ວມກັນໄດ້.

ກະລຸນາສົ່ງຕໍ່ການເຊີນນີ້ໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນອົງກອນຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ info@suncsalaos.org