ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ: ຜົນຂອງການປະເມີນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ໃນປະເທດ ຂອງສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຄັ້ງວັນຄັ້ງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022

Recent Items

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ: ຜົນຂອງການປະເມີນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ໃນປະເທດ ຂອງສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຄັ້ງວັນຄັ້ງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022

ໃນວັນສຸກທີ 20 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ມີພະນັກງານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ຈຳນວນ 24 ທ່ານໄດ້ເຂົ້ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ (Friday Hangout) 💬 ເພື່ອແລກປ່ຽນສົນທະນາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຜົນຂອງການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ (BMS) ຂອງສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນປະເທດລາວ” ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂອກາດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

🙏ຂໍຂອບໃຈມາຍັງທ່ານ ນາງ ມາລີຄອນ ມໍລະກົດ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໂພຊະນາການ ຈາກອົງການ UNICEF ທີ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາມາແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້. ພວກເຮົາມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການ.