ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ເວທີສົນທະນາອອນລາຍທ້າຍປີ 2021 SUN CSA

ເວທີສົນທະນາອອນລາຍທ້າຍປີ 2021 SUN CSA

ເກືອບ 30 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ. ພວກເຮົາໄດ້ງານກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງຜົນກະທົບ (ຜົນໄດ້ຮັບ ຫຼື ການປ່ຽນແປງ) ດ້ານໂພຊະນາການທີ່ເກີດຈາກເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ລາວ ໃນໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳເພື່ອປັງປຸງໂພຊະນາການຮ່ວມກັນໃນເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ທັງໝົດ 57 ກິດຈະກຳ, ພວກເຮົາຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂພຊະນາການຈຳນວນ 90 ໂຄງການ ທີ່ມີມູນຄ່າລວມທັງໝົດປະມານ 96,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ. ສະມາຊິກ SUN CSA ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ພວກເຮົາ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດແກ່ພວກເຮົາ.    

Please enter a valid URL