ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ລາຍການສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA, ວັນສຸກທີ 11 ມິຖຸນາ 2021

ລາຍການສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA, ວັນສຸກທີ 11 ມິຖຸນາ 2021

ພະນັກງານຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຫຼາຍກວ່າ 40 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຟສ໌ບຸກ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄວິດ ຜ່ານລາຍການສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ/ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໃນວັນສຸກທີ 11 ມິຖຸນາ 2021, ຊຶ່ງຈັດຮ່ວມກັນໂດຍ SUN CSA ແລະ LCCO. ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງສະມາຄົມ PFHA – Promotion of Family Health Association ທີ່ໄດ້ມານຳສະເໜີກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງຕົນໃນການນຳໃຊ້ ເຟສ໌ບຸກເພຈ໌ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄວິດໄດ້ຢ່າງໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ, ໃນນັ້ນແມ່ນລວມມີ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໂຄວິດດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ໂພສ໌ເຕີ, ຮູບພາບຄົນທີ່ເຮັດທ່າທາງປະກອບ ແລະ ວີດີໂອ; ຕະຫຼອດເຖິງການສ້າງໂພສ໌ທີ່ເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈບັນດາບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ ຄົນທີ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ມີການປ້ອງກັນຕົນເອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່ານອື່ນໆ ກໍໄດ້ຮ່ວມແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄວິດຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ໃນຮູບແບບອື່ນໆທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປເຊັ່ນ: ການຈັດກິດຈະກຳຫຼິ່ນເກມຮັບຂອງລາງວັນຜ່ານທາງເຟສ໌ບຸກ; ການຖ່າຍທອດສົດຜ່ານເຟສ໌ບຸກ ແລະ ການໃຊ້ແອັບ TikTok. ສະມາຊິກຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຊອບແວຣ໌ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງໂພສ໌ໃຫ້ໜ້າສົນໃຈນຳອີກ.

ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາອອນໄລນ໌ກັບພວກເຮົາ.

ລາຍການສົນທະນາອອນໄລນ໌ SUN CSA -11/6/2021

Please enter a valid URL