ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຂອງທີ 29 ຕຸລາ: ໂພຊະນາການ, ສຸຂະອະນາໄມ, ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ຂັ້ນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໂດຍຜ່ານວິທີການແບບ ການສຶກສາແບບເປັນກຸ່ມເພື່ອນສອນເພື່ອນ

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຂອງທີ 29 ຕຸລາ: ໂພຊະນາການ, ສຸຂະອະນາໄມ, ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ຂັ້ນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໂດຍຜ່ານວິທີການແບບ ການສຶກສາແບບເປັນກຸ່ມເພື່ອນສອນເພື່ອນ

ເປັນອີກໜຶ່ງຫົວຂໍ້ທີ່ມີການແລກປ່ຽນກັນຢ່າງຄຶກຄື້ນ ຢູ່ໃນລາຍການສົນທະນາອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້, ຊຶ່ງມີພະນັກງານຈາກບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ຈຳນວນ 42 ທ່ານໄດ້ມາສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຮ່ວມກັນ. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິທີການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ໂພຊະນາການ, ສຸຂະອະນາໄມ, ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ຂັ້ນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໂດຍຜ່ານວິທີການແບບ ການສຶກສາແບບເປັນກຸ່ມເພື່ອນສອນເພື່ອນ. ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແລກປ່ຽນໃນການການສົນທະນານຳພວກເຮົາໃນມື້ນີ້.
ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງຜູ້ນຳສະເໜີຄົນເກັ່ງຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານ ສົມໄໝອິນຕະວົງ ຈາກອົງການ CARE International in Lao PDR ແລະ ທີມງານໂຄງການ SCALING ທຸກທ່ານ ຈາກ ChildFund Laos, Save the Children in Laos, Comité de coopération avec le Laos ທີ່ມາແບ່ງປັນບົດຮຽນໃຫ້ກັບພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນໃນມື້ນີ້.
ໂຄງການ SCALING ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກ European Union in Laos

Please enter a valid URL