ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH

ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH”. ການສົນທະນາດຳເນີນເປັນພາສາລາວ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 28 ທ່ານ ຈາກບັນດາ INGOs ແລະ NPAs ໃນລາວ.
ຂໍຂອບໃຈ ທ່ານ ແສງພະຈັນ ແລະ ທ່ານ ຫຸມພັນ ຈາກອົງການ SCI ສຳລັບການນຳສະເໜີບົດ

ທ່ານສາມາດຮັບຊົມວີດີໂອບັນທຶກລາຍການສົນທະນາໄດ້ໂດຍການຄິກວີດີໂອລຸ່ມນີ້

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອົາບົດນຳສະເໜີໄດ້ດ້ານລຸ່ມນີ້:

Presentation – Lessons on how to implement innovative and successful WASH projects

    Please enter a valid URL
    " template="link-template-extended"]