ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ທີ 3 ທັນວາ: ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນລະຫວ່າງໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ທີ 3 ທັນວາ: ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນລະຫວ່າງໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ

ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 30 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້, ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຕົວເລກຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການໃນໂຮງໝໍນ້ອຍເພີ່ມຂຶ້ນ. ການໃຫ້ຄະແນນ ຫຼື SCORECARD ແມ່ນເຄື່ອງມື ທີ່ໃຊ້ໃນການປະເມີນ ແລະ ວາງແຜນສຳລັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ SCALING

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ດຣ. ນາງ ນິດຖາພອນ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຂອງເພິ່ນ ຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງພະບາງ ສຳລັບການນຳສະເໜີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນມື້ນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຢ່າງ!

ຂໍຂອບໃຈທີມງານໂຄງການ SCALING ທຸກທ່ານ ຈາກ ChildFund Laos, Save the Children in Laos, Comité de coopération avec le Laos ແລະ @CARE International in Lao PDR ທີ່ມາແບ່ງປັນບົດຮຽນທີ່ດີໆກັບພວກເຮົາໃນມື້ນີ້.
ໂຄງການ SCALING ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກ European Union in Laos

Please enter a valid URL