ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ເພື່ອທຳຄວາມຮູກ່ຽວກັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ເພື່ອທຳຄວາມຮູກ່ຽວກັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ໃນມື້ນີ້ ພະນັກງານຈາກບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ຈຳນວນ 43 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ເພື່ອທຳຄວາມຮູກ່ຽວກັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ທີ່ຫຼາຍຄົນຮ້ອງວ່າ ດຳລັດ MBS Code, ພ້ອມທັງຮູ້ກ່ຽວກັບ 3 ຮູບແບບຂອງການລະເມີດດຳລັດ (ການເຮັດການຕະຫຼາດໃນສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການເຮັດການຕະຫຼາດແບບສາທາລະນະ ແລະ ການຕິດສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ); ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງຜົນຂອງການລົງຕິດຕາມການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດສາກົນ BMS Code ຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກເໝືອຂອງ ສປປ ລາວ ຂອງໂຄງການ SCALING (ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ຫົວພັນ). ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແລກປ່ຽນໃນການການສົນທະນານຳພວກເຮົາໃນມື້ນີ້.
ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງ ທ່ານ ສົມໄໝອິນຕະວົງ ຈາກອົງການ CARE International in Lao PDR ແລະ ທີມ SCALING ຈາກ ChildFund Laos, Save the Children in Laos, Comité de coopération avec le Laos ທີ່ມາແບ່ງປັນບົດຮຽນໃຫ້ກັບພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນໃນມື້ນີ້.
ໂຄງການ SCALING ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກ European Union in Laos

Please enter a valid URL