ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
 • Home
 • >
 • ກິດຈະກຳ
 • >
 • ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີການເຮັດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການ

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີການເຮັດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການ

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີການເຮັດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການ

ວັນທີ: 16 ກໍລະກົດ 2021, ເວລາ 9-10  ໂມງ

ຜູ້ນຳສະເໜີ: RDA

ສະຖານທີ່: ອອນໄລນ໌ຜ່ານລະບົບ ZOOM (ມີລິ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ)

 • ທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການບໍ່ື?
 • ທ່ານມີບົດຮຽນໃນການເຮັດການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການບໍ່ື?
 • ມາຮ່ວມລາຍການສົນທະນານຳພວກເຮົາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳກັນ.

ມາຮ່ວມສົນທະນາກ່ຽວກັບການເຮັດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການນຳກັນ. ສຳລັບລາຍການສົນທະນາອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາຄັ້ງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, RDA ຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າດຳເນີນການສຳຫຼວດໃນເຊີງ ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ (Knowledge, Attitude and Practice – KAP) ໃນຫົວຂໍ້ໂພຊະນາການ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA ເປັນບ່ອນສຳລັບໃຫ້ພະນັກງານ CSO ແລະ INGO ໄດ້ແລກປ່ຽນທັກສະ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ມີ 3 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານຄວນເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA:

 1. ເປັນເວທີອອນໄລນ໌, ພະນັກງານທີ່ຟູ່ຕ່າງແຂວງກໍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມນຳໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
 2. ໃຊ້ເວລາພຽງ 1 ຊົ່ວໂມງ, ບໍ່ລົບກວນເວລາໃນການເຮັດວຽກປະຈຳຂອງທ່ານ.
 3. ເປັນການສົນທະນາແບບໂຕ້ຕອບ, ທ່ານຈຶ່ງສາມາດຖາມຄຳຖາມ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບປະສົບການຕົວຈິງໄດ້.

ຕິດຕໍ່ຂໍລິ້ງໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.org

  Please enter a valid URL