ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ໝວດ

ພາກເອກະສານຂອງຄັງຂໍ້ມູນ SUN CSA ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ແບ່ງອອກເປັນຫລາຍ “ໝວດໝູ່” (ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ) ແລະ “ຂະແໜງການ” (ຫົວຂໍ້) ເພື່ອການຄົ້ນຫາທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ. ເລືອກ ໝວດໝູ່ຜ່ານປຸ່ມທີ່ຢູ່ເບື້ອງຂວາ ຫລື ໄປທີ່ ໜ້າ ຂະແໜງການ ໂດຍເລືອກປຸ່ມ ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ເພື່ອຄົ້ນຫາ ແລະ ກັ່ນຕອງສື່ສິ່ງພິມທັງໝົດ, ກັບໄປທີ່ ໜ້າ ເອກະສານ ຜ່ານປຸ່ມທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມລົງໃນຄັງຂໍ້ມູນນີ້ ຫຼື ຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ຈາກບ່ອນນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາຜ່ານທາງ ອີເມລ໌.