ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ຂໍແຈ້ງວັນເວລາສຳລັບກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2022 ຂອງ SUN CSA

ຂໍແຈ້ງວັນເວລາສຳລັບກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2022 ຂອງ SUN CSA

SUN CSA ລາວ ຈະຈັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ ເປັນເວລາ 2 ວັນ, ຊຶ່ງປະກອບມີ:
• ວັນພະຫັດທີ 31 ມີນາ 2022 – ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ SUN CSA (AGM)
• ວັນສຸກທີ 1 ເມສາ 2022 – ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສື່ສານເພື່ອໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA

ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອອນໄລນ໌. ກິດຈະກຳໃນແຕ່ລະວັນຈະປະກອບດ້ວຍ ການສົນທະນາ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ອົງກອນຂອງທ່ານ.

ພວກເຮົາຈະກະກຽມພຶື້ນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ ສຳລັບວາງສະແດງໃນໄລຍະກອງປະຊຸມ. ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຈາກໂຄງການຂອງທ່ານທີ່ຈະມາວາງສະແດງ, ກະລຸນາຖືມາພ້ອມ.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງເລຂາ SUN CSA ທີ່ info@suncsalaos.org ເພື່ອຂໍຮັບລິ້ງເຂົ້າຮ່ວມ.