ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ໂດຍໂຄງການ CISAC-19 ຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ ລະບົບປະຍາປະດິດ (AI) ເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

Recent Items

ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ໂດຍໂຄງການ CISAC-19 ຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ ລະບົບປະຍາປະດິດ (AI) ເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

ມິພະນັກງານເຖິງ 69 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ ລະບົບປະຍາປະດິດ (AI) ເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ໃນອາທິດວັນສຸກ 14 ກໍລະກົດ 2023​ ທີ່ຜ່ານມາ. ໂດຍກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍທີມງານຈາກ LCCO, ໂຄງການ CISAC ແລະ ເຄືອຂ່າຍ SUN CSA  ເຊິ່ງຫົວຂໍ້ກິດຈະກຳແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອໃຫ້ປະຢັດເວລາ ແລະ ໃຫ້ໝາກວຽກໄດ້ປະສິດຕິພາບຫຼາຍຂຶ້້ນ