ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ: ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ ສະບັບທີ 2 (DHIS2) ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2023

ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ: ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ ສະບັບທີ 2 (DHIS2) ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2023

ຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ ຈາກອົງກອນສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ນຳພາ, ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ໂພທິຈັນ ຈາກ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນປະຈຳລາວ ທີ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາມາແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ນຳພາການສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້: ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ ສະບັບທີ 2 (DHIS2). ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ໄດ້ນຳພາ ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວໃນປະເທດລາວ, ລວມເຖິງການສາທິດວິທີການນຳໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ.

ລະບົບ DHIS2 ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ, ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຈຳເປັນ ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍໃນການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຮັບຟັງການສົນທະນາຍ້ອນຫຼັງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ