ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ກິດຈະກຳສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2023

ກິດຈະກຳສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2023

ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນເມືອງ ສະບັບທີ 2
ວັນທີ: ວັນສຸກ ທີ 29 ກັນຍາ 2023, ເວລາ 9-10 ໂມງ
ຜູ້ນຳສະເໜີ: ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ໂພທິຈັນ, ຫົວໜ້າໂຄງການ
ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນປະຈຳລາວ.
ສະຖານທີ່: ອອນໄລນ໌ຜ່ານລະບົບ ZOOM (ມີລິ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ), ດຳເນີນເປັນພາສາລາວ

ມີ 3 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານຄວນເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA:
ເປັນເວທີອອນໄລນ໌, ພະນັກງານທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງກໍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມນຳໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ໃຊ້ເວລາພຽງ 1 ຊົ່ວໂມງ, ບໍ່ລົບກວນເວລາໃນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.
ເປັນການສົນທະນາແບບໂຕ້ຕອບ, ທ່ານຈຶ່ງສາມາດຖາມຄຳຖາມ ແລະ ສົນທະນາຮ່ວມກັນໄດ້.

ກະລຸນາສົ່ງຕໍ່ການເຊີນນີ້ໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນອົງກອນຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ info@suncsalaos.org