ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ, 19 ທັນວາ 2017

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ, 19 ທັນວາ 2017

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຼາວພລາຊາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ , . ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ໂດຍມີບັນດາທ່ານຄະນະກໍມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ຈາກບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

 

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເພື່ອລາຍງານ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງຕິບັດຍຸດທະສາດສາທາລະະສຸກ ໄລຍະ​ I (2013 – 2015) ແລະ ຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດສາທາລະນະສຸກ ໄລຍະທີ II (2016 – 2020) ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສາທາລະສຸກ ໄລຍະທີ II ຕາມ 5 ຂົງເຂດບູລິມະສິດການປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ສາມາດບັນລຸໄດ້ບັນດາຄາດໝາຍຕ່າງໆ​​ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອແມ່, ຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ, ລຸ່ມ 5 ປີ, ຫຼຸດຜ່ອນພາວະເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ຂາດອາຫານ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ, ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົບທີ່ຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ, ເພີ້ມອັດຕາສ່ວນສັກຢາກັນພະາດໃນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຸມດ້ວຍກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ (ກວສ) ແຫ່ງຊາດໃຫ້​​ໄດ້ປະຊາກອນສ່ວນໃຫ່ຂອງປະຊາກອນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຍຸດທິທຳ ແລະ ເປັນທຳ.

 

Please enter a valid URL

Get in touch