ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ VIII ປະຈຳປີ 2022

ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຄັ້ງທີ VIII ປະຈຳປີ 2022

ຂໍເຊີນທຸກທ່ານເຂົ້າຢ້ຽມຊົມບູດວາງສະແດງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ລວມທັງເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ທີ່ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພານີ້.

    Please enter a valid URL