ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ບ້ານນາຫອຍ, ວັນທີ 28 ທັນວາ 2021

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ບ້ານນາຫອຍ, ວັນທີ 28 ທັນວາ 2021

ຊົມເຊີຍບັນດາອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA  ແລະ 13 ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍສູນພັດທະນາຊົນນະບົດທີ່ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບແນວທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການ, ສຸຂານາໄມ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຮ່ວມກັນກັບພາກລັດເຊັ່ນ: ສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງສັງທອງ ແລະ ສູນນໍ້າສະອາດ, ຕະຫຼອດເຖິງກຸ່ມແມ່ຍິງຢູ່ບ້ານນາຫອຍ, ເມືອງສັງທອງ ໃນກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2021, ທີ ສູນຮຽນຮູ້ບ້ານເຮົາບ້ານນາຫອຍ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະພາບ ແລະ ການຕອບໂຕ້ດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງບັນດາອົງການ ຈັດຕັ້ງພາກສັງຄົມລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕໍ່ກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ, ບົດຮຽນຈາກສູນນໍ້າສະອາດ ແລະ ອົງການພາກສັງຄົມລາວໃນການປະຕິບັດວຽກງານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂາພິບານ ແລະ ບົດຮຽນໃນການ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

Please enter a valid URL