ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານໂພຊະນາການ, ວັນທີ 28 ທັນວາ 2021 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວຽກງານໂພຊະນາການ, ວັນທີ 28 ທັນວາ 2021 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານໂພຊະນາການ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງວັນທີ 28 ທັນວາ 2021, ທີ ສູນຮຽນຮູ້ບ້ານເຮົາ ບ້ານນາຫອຍ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍ: ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ (RDA) ແລະ SUN CSA.

ຖ້າອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງເລຂາໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.org

Please enter a valid URL