ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 24-25 ກຸມພາ 2021

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 24-25 ກຸມພາ 2021

ຂໍເຊີນບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 24-25 ກຸມພາ 2021. ໃນກອງປະຊຸມຈະມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຜົນສຳເລັດດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການຢູ່ພາຍໃນແຂວງ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຄະນະກຳມາທິການໂພຊະນາການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການໂພຊະນາການຂັ້ນແຂວງ, ລວມເຖິງສະມາຊິກຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສະມາຄົມ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງຈຸດປະສານງານຂອງ SUN CSA ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍຄືອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ທີ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການໂພຊະນາການຂັ້ນແຂວງຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ປະສານງານ SUN CSA, ຕຸກຕາ ສອນສັກສິດ ໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.org

    Please enter a valid URL