ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 25-26 ກຸມພາ 2021

Recent Items

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 25-26 ກຸມພາ 2021

ຂໍເຊີນບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 25-26 ກຸມພາ 2021. ໃນກອງປະຊຸມຈະມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຜົນສຳເລັດດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການຢູ່ພາຍໃນແຂວງ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຄະນະກຳມາທິການໂພຊະນາການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການໂພຊະນາການຂັ້ນແຂວງ, ລວມເຖິງສະມາຊິກຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສະມາຄົມ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDA) ທີ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການໂພຊະນາການຂັ້ນແຂວງຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນ ແລະ ກໍຂໍຂອບໃຈມາຍັງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ປະສານງານ SUN CSA, ຕຸກຕາ ສອນສັກສິດ ໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.org

    Please enter a valid URL