ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ກອງປະຊຸມວຽກງານສະໜັບສະໜູນ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2024.

ກອງປະຊຸມວຽກງານສະໜັບສະໜູນ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2024.

ກອງປະຊຸມວຽກງານສະໜັບສະໜູນ SUN CSA

ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນຜ່ານ Zoom, ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຂໍລິ້ງໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.org