ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ກອງປະຊຸມປະສານງານວຽກງານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2024.

ກອງປະຊຸມປະສານງານວຽກງານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2024.

ຫົວຂໍ້: ກອງປະຊຸມປະສານງານວຽກງານໂພຊະນາການ SUN CSA
ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນຜ່ານ Zoom, ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຂໍລິ້ງໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.org